Industrijski proces elektroerozija

V industriji je dobro znano, da je strojne dele mogoče s pomočjo elektroerozije izdelovati na različne načine. Sama obdelava, kot je elektroerozija, je priljubljena tudi zato, ker se z njo lahko struži, rezka, vrta in brusi.

Pri elektroerozivni obdelavi pride tako rečeno do odnašanja materiala zaradi kombiniranega električnega in toplotnega delovanja močne energije. Delci materiala odstopajo pod vplivom razelektrenje in to med dvema elektrodama, od katerih je ena orodje , druga pa obdelovanec. Obe elektrodi se obrabljata. Pogoj za obdelavo je električna prevodnost materiala.

Industrijski proces elektroerozija

 

Postopki

Obstaja veliko različnih postopkov. Vsak postopek pa je seveda namenjen svojemu namenu. Vsi postopki se med se boj ne smejo in se tudi ne morejo prepletati. Industrija in industrijski procesi zelo hitro napredujejo, zato je tudi elektroerozija način obdelovanja, ki je zelo razširjen. Najbolj razširjena postopka, ki jih nudi elektroerozija sta potopna in žična elektroerozija oziroma elektroerozijsko brušenje.

Pri potopni elektroeroziji ima elektroda funkcijo orodja in se tako postopoma spušča in spreminja v dialektrik. S takšnim načinom se sproti odvzema material na tistih delih, kjer je sama razdalja najmanjša in kjer je potrebno odvzeti odvečen material.

 

Priljubljenost elektroerozije

Sam postopek je, kot že omenjeno, zelo priljubljen, in sicer zaradi svoje funkcionalnosti ter učinkovitosti. Sama elektroerozija je poseben postopek za obdelavo kovin, pri katerem se uporabi električna energija preko iskrenja.

S takšnim načinom je možno izdelati in pridobiti različne oblike. Takšne oblike so po navadi zahtevne in unikatne, saj jih z drugimi metodami ni mogoče pridobiti oziroma narediti. Izredno pomemben podatek je, da elektroerozija spada med nekonvencionalne postopke obdelave kovin in drugih materialov, možno jo je kombinirati še z drugimi postopki, ki niso konvencionalni, kot na primer z abrazivno elektroerozijskim brušenjem, ki je mehanski postopek. Pri sami obdelavi je potrebno biti previden in izredno natančen, saj bo le tako na koncu izdelek popoln in dovršen.